Записник са V редовне седнице УО

Седница је одржана 15.и16.октобра 2020.године у Новопазарској Бањи. На састанак у Новопазарској Бањи су дошли председник УО, Иван Ружичић,као и следећи чланови УО: Дејан Недић, Милош Бјелановић, Јасмина Пастоњицки, Томислав Бартолић,Ермедин Дуран, Драган Алексић и Роберт Џунић, до је оправдано одсутна Бранка Ивковић Петронић.На састанак су дошли и чланови Друштва,Милибор Саковић , Владан Ницовић и Имре Зомбори.

Првог радног дана, 15.октобра 2020. у 1400 часова, уприличен је састанак са градоначелником Новог Пазара, г-дином Нихатом Бишевцем, и његовим сарадницима, у згради КЦ „Нови Пазар“. Том састанку присуствовало је 25 директора основних и средњих школа Новог Пазара. Градоначелник је поздравио госте, захвалио што су дошли у Нови Пазар и понудио помоћ у реализацији планова и програма нашег удружења, а на добробит развоја образовања у Србији.

Председник Скупштине, Дејан Недић, захвалио се домаћину на срдачном дочеку, представио чланове УО Друштва и укратко упознао присутне са историјатом развоја Друштва.

Милош Бјелановић је говорио о најзначајнијим резултатима рада Друштва а Иван Ружичић о Стратегији развоја Друштва за период 2020-2024.година.На крају излагања, позвао је директоре основних и средњих школа Новог Пазара да нам се придруже, што могу учинити преко координатора за Нови Пазар, Дејана Кулунџића, коме се уједно и захвалио за организацију гостовања чланова УО у овом граду.

Седница УО је започела у 1630 часова у ресторану „Емровића рај“ у Новопазарској Бањи.

Пре седнице УО, члановима УО се обратио Дејан Белоица,представник ТА „Дест“који је истог дана именован на дужност директора Туристичке организације Новог Пазара. Он је упознао присутне са радом ТА коју представља, са туристичким потенцијалима Новог Пазара и ставио се на располагање ДДШС за организацију састанака,скупова, излета....По завршеном представљању, напустио је скуп.

Председник УО је констатовао одсуство Бранке Ивковић Петронић, да УО има кворум и да може пуноважно да ради и одлучује. Предложио је допуну дневног реда тачкама 5, 6 и 7 и прочитао предложени

Дневни ред

 1.      Усвајање записника са претходне седнице
 2.      Организација IX стручног скупа на Тари од 18. до 20. новембра 2020.
 3.      План израде Стратегије развоја ДДШС за период од 2020. до 2024.
 4.      Разматрање Правилника за рад УО ДДШС
 5.      Извештај о раду Региона централне и западне Србије
 6.      Потписивање Споразума о сарадњи са Центром за менаџмент, Марко Шпилер
 7.      Текућа питања

УО је једногласно усвојио предложени дневни ред.

РАД

I ТАЧКА:

Записник са IV редовне седнице УО усвојен је једноласно,без измена и допуна.

II ТАЧКА:

Иван Ружичић је упознао присутне са активностима око организације стручног скупа на Тари од 18.до 20.новембра 2020.године. Овај стручни скуп,планиран за март ове године, одложен је због увођења ванредног стања због епидемије covid-19. УО је 26. марта о.г.предложио нови термин одржавања скупа од 18. до 20. новембра ове године,ако епидемиолошка ситуација то дозволи. IX стручни скуп , са истим програмом и истим учесницима је заказан за период од 18. до 20.новембра 2020.у хотелу „Оморика“ на Тари.

Иван Ружичић је истакао да, за разлику од претходних скупова,овај стручни скуп би требало из безбедносних разлога да буде организован у неколико сала са мањим бројем учесника. Реализатори програма, предавачи, би морали да уложе више труда и напора, јер неће бити пленарног заседања, већ ће радити у више мањих група исти програм.

Потом су задужени чланови УО да контактирају предаваче ; Агенцију „Rubicon travel“ да на е-маил свих учесника пошаље обавештење о организацији скупа; да се на сајту Друштва постави ново обавештење о организацији скупа на Тари.

Милош Бјелановић је предложио да се као гост на скупу позове директорка српске Гимназије у Будимпешти, Јованка Ластић и овај предлог је једногласно усвојен.

Прилог: Обавештење у вези са IX стручним скупом на Тари,које је упућено свим члановима који су се пријавили за овај скуп и које је објављено на сајту.

Поштоване колегинице и колеге,

 

Као што је најављено у обавештењу од 26.марта 2020, УО ДДШС је донео одлуку да се IX стручни скуп који је требао да се одржи на Тари у хотелу „Оморика“ од 18. до 20. марта 2020, помера са истим програмом и у истом хотелу за период од 18. до 20. новембра 2020. године. На V седници УО која је одржана 15. октобра о.г. у Новом Пазару та одлука је потврђена, с тим што ће програм скупа бити реализован тако да ће сви учесници скупа бити подељени у више мањих група, а предавачи ће исти програм излагати свим групама. Сви учесници скупа ће се придржавати мера за сузбијање вируса COVID-19, а подела група и програм скупа ће бити усаглашен са обавезним мерама заштите.

Такође, с обзиром на број пријављених учесника, УО је предложио техничком организатору, ТА“Rubicon travel“ из Београда да не прима нове пријаве и да ово обавештење поред оглашавања на сајту Друштва, технички организатор проследи свим пријављеним члановима ДДШС за овај стручни скуп.

Управни одбор је донео овакву одлуку руковођен и високим професионалним нивоом који су директори образовно-васпитних установа показали у пракси у току организације рада у својим установама у школској 2020/21. години и зато смо сигурни да и овај скуп може бити одржан и у овим отежаним условима и да ће сви учесници имати висок ниво одговорности, који су показали у свом свакодневном раду.

Свима вама желимо успех у раду и добро здравље.

У Београду, 19.октобар2020.

Председник Скупштине ДДШС

Дејан Недић, професор

                                                                                         Председник УО ДДШС

                                                       Иван Ружичић, професор

III ТАЧКА:

Председник УО је упознао присутне са Предлогом Стратегије развоја ДДШС од 2020. до 2024. године, који је члановима УО достављен у прилогу, као радни материјал. Он представља полазну основу за израду коначног текста Стратегије.

Чланови УО су у дискусији изнели неке од својих идеја и обавезали се да ће до стручног скупа на Тари бити конципиран коначан предлог који ће се представити ширем чланству и који ће можда имати јавно представљање, укључујући и могућност дораде, да би се коначна Стратегија усвојила на наредној Скупштини Друштва.

Радни текст Предлога Стратегије је одмах допуњен предлозима Милибора Саковића.

УО је једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

 1.       УО покреће јавну расправу о изради Стратегије развоја ДДШС од 2020. до 2024. године и овај радни текст ће бити прослеђен свим координаторима и биће на сајту ДДШС;
 2.           Јавна расправа треба да се оконча на IX стручном скупу, а после тога на I редовној седници, УО ће усвојити Предлог Стратегије и она ће бити званични документ за рад ДДШС.

IV ТАЧКА:

 1.        Пословник о раду УО

Иван Ружичић је обавестио да је Пословник о раду УО усвојен на I седници УО у новом сазиву, када је формиран нови УО,а ступио је на снагу 23.12.2019, даном усвајања на седници УО .Чланови УО нису имали предлоге за измене и допуне Пословника. Овај акт је пуноважно донет и примењује се.

 1.        Пословник о раду Региона ДДШС

Председник УО је известио да је овај пословник настао после Скупштине 2019. као потреба која се наметнула, да се уреди рад чланства по регионима. Овим пословником предвиђа се увођење координатора за Градове, Општине и ШУ, дефинишу се њихова овлашћења и задужења. Овај пословник је настао као наставак активности Региона југоисточне Србије и Региона централне и западне Србије, где су одржани скупови чланства и на којима се искристалисала потреба за именовањем координатора.

Предложени Пословник о раду Региона ДДШС усвојен је једногласно.

 1.        Правилник о начину стицања и трошења финансијских средстава

Предлог Правилника о начину стицања и трошења финансијских срдстава прокоментарисао је Иван Ружичић. Констатовао је да се исти може примењивати од дана усвајања на седници УО , када се прилив средстава од чланарине увећа, с обзиром да су тренутно та средства мала.

Предложени Правилник о начину стицања и трошења финансијских средстава усвојен је једногласно, а примена ће ићи када се обезбеде средства и за то ће бити потребна посебна одлука УО.

V ТАЧКА:

Извештај са одржаног састанка чланова Региона централне и западне Србије поднели су Иван Ружичић и Ермедин Дуран. Истакли су, да су изузев Крагујевца, Ужица и Смедерева, састанку присуствовали сви позвани представници из овог региона.

Присутним представницима најпре су предочени послови координатора у региону( Пословник о раду Региона ДДШС). Они су се појединачно изјашњавали које Градове, Општине и ШУ могу заступати.

По одржаном састанку, контактирани су представници Ужица, који су нам доставили име координатора за Ужице, Б.Башту, Пожегу и Косјерић. Такође је изабран координатор за Крагујевац а очекујемо да ће и координатор из Смедерева ускоро бити познат.

Дејан Недић је похвалио извештај и присутне подсетио на гостовање београдског дела УО у Панчеву, где су упознати са радом Друштва директори основних и средњих школа Панчева.

               VI ТАЧКА:

               Председник УО је присутне упознао са Предлогом уговора о сарадњи, који су предложили директор Центра за менаџмент доо-Институт за јавни менаџмент, професор др Марко Шпилер и чланови УО који су били за то задужени. Истакао је да је уговор добро сачињен, да се истичу опште одреднице као код сваког уговора о сарадњи и подсетио присутне на договор са састанка УО на Дивчибарама – које су то обавезе Друштва у тој сарадњи. Још једном је нагласио да ће   пет предложених представника из реда УО Друштва бити задужени за реализацију ове сарадње; да је на нашем сајту већ истакнута информација о постојању часописа као и позив чланству да се сва питања везана за рад директора могу слати на е-маил редакције. Овим уговором је потврђена и сарадња и учешће на скуповима које уговорне стране организују.

             УО је једногласно подржао овај предлог и донео

ОДЛУКУ

 1.      Овлашћује се председник УО Иван Ружичић да потпише Споразум о сарадњи са Центром за менаџмент јавних набавки доо- Институт за јавни менаџмент.
 2.        Обавештење о томе и Споразум о сарадњи у целини објавити на сајту ДДШС.

          

                 VII ТАЧКА:

                 Текућа питања

 •      Дејан Недић и Милош Бјелановић су упознали чланове УО са проблемима који се јављају у настави организованој у условима пандемије. Почели су се јављати предавачи са потврдама издатим од стране лекара и захтевима да имају само on-line наставу, позивајући се на Препоруку МПНиТР о организовању наставе у време пандемије.
 •     Владан Ницовић је известио о свом раду у Националном просветном савету. Посебно је указао на бојазан НПС-а за реализацију пројекта државне матуре.
 •     Роберт Џунић је затражио да ДДШС јавно похвали учитеље, наставнике, професоре и све запослене у школама, за реализацију наставе у новој школској години, са чим су се сагласисли сви чланови УО.

Седница је завршена у 1930 часова.

Записничар

Владан Ницовић, професор

Председник УОДДШС

Иван Ружичић, професор