Записник  са састанка у Министарству просвете, науке и технолошког развоја –Министра просвете и делегације „ДДШС“

Састанак је одржан у понедељак, 9.марта 2015. са почетком 1400 часова. Поред Министра просвете, Др Срђана Вербића, састанку је присуствовала  Снежана Марковић, државни секретар, а делегацију „ДДШС“  су чинили: Дејан Недић, председник Скупштине „ДДШС“, Иван Ружичић, председник УО“ДДШС“ и Златко Грушановић, члан УО.

Чланови   делегације  „ДДШС“  су  представили  „ДДШС“  и  изразили  жељу     да      Друштво буде партнер МПН и ТР у циљу унапређења професионалног и материјалног статуса директора школа и унапређења образовно-васпитног система.

Др Срђан Вербић је нагласио да су у МПН и ТР препознали да у односима између  Министарства и синдиката  недостају директори  и представници локалне самоуправе јер су први прави представници  послодавца, а ови други испуњавају део обавеза  које предвиђа ПКУ.
Нагласио је и да  МПН и ТР тражи начин да и у ЗОСОВ-у удружење директора буде препознато  и институционално постављено, уз  услов репрезентативности.

Министар је прихватио позив  да учествује на стручном скупу  у организацији „ДДШС“ 20.марта 2015. године са темом: „Положај и улога директора школа у образовно-васпитном систему“.

Такође, МПНиТР  је прихватило да помогне  III регионалну конференцију удружења директора школа  југоисточне Европе, која ће се одржати у Београду од 25. до 27. октобра 2015.године, у смислу обезбеђења репрезентативног простора за отварање скупа 25.10.2015, у времену од 17 до 19 часова, у непосредној близини хотела „Славија“, који ће бити место званичног одржавања конференције. О овоме ће бити успостављена благовремена преписка у наредном периоду између МПНиТР и „ДДШС“.

Чланови делегације су искористили прилику да Министра просвете обавесте  о актуелним проблемима у свом раду.

Указано је на проблем  хитног дефинисања статуса свих родитељских уплата  на рачун школе у смислу примене Закона о јавним набавкама. Наглашено је да се не ради само о уплати екскурзија, излета, већ и родитељског динара, кухиња и свега осталог што уплаћују родитељи, а где постоје проблеми у примени Закона о јавним набавкама.

Такође је указано да је потребно благовремено објавити каталог  одобрених уџбеника за основне и средње школе за школску 2015/2016. да би школе могле да испуне своје обавезе с тим у вези.

Посебно је било речи о допису МПНиТР од 25.2.2015, који су директори школа добили преко Школских управа, а којим се тражи  од директора школа  да организују наставу тако што ће се звонити на 45 минута, а наставници који су у законитом штрајку моћи ће да прекину извођење наставе после 30 минута. Истим дописом се тражи од директора  школа  које су у законитом штрајку да од 19. фебруара 2015.године обрачун зарада иде према времену проведеном на раду.

Чланови делегације су нагласили да свакодневно добијају позиве од директора школа које су у штрајку  који указују на проблеме у примени овог дописа. Наиме, указује се  да у овом тренутку школе  које звоне на 30 минута немају проблеме у смислу безбедности ученика, запослених и имовине, што је приоритет директора у оваквим ситуацијама и управо би ситуација у којој се звони на 45 минута , а наставници излазе на 30 минута могла то да угрози. Такође, ако се тражи од наставника да преосталих 15 минута „чувају децу“ онда им се не могу умањивати зараде, како је то дато у допису, јер укупно време проведено на раду није умањено. Указано је и да је овај допис уопштен и његова примена би довела до ситуације да директори различито обрачунавају „време проведено на раду“ и то би могло да изазове на хиљаде тужби за које не само да би директори били одговорни, већ би се могла нанети  велика материјална штета буџету РС и самом МПНиТР. Чланови  делегације „ДДШС“  су апеловали да се у оваквој ситуацији мудро и стрпљиво поступа, јер овакав штрајк је погубан за цео систем и даље заоштравање ситуације би могло угрозити читаву школску годину и оставити дуготрајне негативне последице  на цео просветни систем.

Дата је и прецизна рачуница, да је до данашњег дана, штрајк трајао 63 наставна дана, тј. нешто преко 12 недеља и да је код недељног фонда од 2 часа, до сада изгубљено укупно 360 минута, тј. 8 часова по 45 минута, што је тек нешто више  од 10% годишњег фонда  и да је потребно све учинити да се даља ситуација  не заоштрава.

Састанак је завршен у 1500.

У Београду, 9. март 2015.

                                                               Записник сачинио:
                                                              Иван Ружичић, председник УО“Друштва директора школа Србије“