ЗАПИСНИК СА ШЕСТЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА У.Г.«ДДШС»

 

Седница је одржана дана 20.02.2012.године у просторијама  Осме београдске гимназије, са почетком у 14 часова.

Седници су присуствовали следећи чланови Управног одбора:проф.Иван Ружичић,проф. Ирена Брајевић,проф.Дејан Недић,проф. Светислав Младеновић и проф. Томислав Бартолић.Одсутни:проф. Радмило Прокић и проф. Стеван Давидовић.Седници присуствују и чланови «ДДШС»: проф. Милибор Саковић, проф. Александар Андрејић и проф. Владан Ницовић.

Констатује се да је присутно 5 од 7 чланова  У.О. и да У.О. може пуноважно да ради и одлучује.

Седницом председава  председник У.О.»ДДШС», проф. Иван Ружичић  који предлаже следећи

                                             ДНЕВНИ РЕД:

1.Припрема  стручног скупа «ДДШС» у марту 2012.год.

2.Извештај са скупа у листу «Press» од 13.2.2012.год.

3.Активности У.О. на повећању чланова «ДДШС» и на размени искустава са сличним удружењима из других земаља

4. Питања и предлози

 Предложени дневни ред усвојен је једногласно, без измена и допуна.

1.ТАЧКА

У складу са акционим планом рада «ДДШС» за 2012.годину,У.О.организује стручни скуп са темом:»Економичнији,ефикаснији и уређенији образовни систем у Србији.» Скуп ће бити одржан 23.марта 2012.године у свечаној сали  Прве београдске гимназије у Београду.Позиви за све чланове «ДДШС»  биће упућени  до 24.02.2012.године,а до 16.03.2012.године на G-mail Друштва треба да се пријаве чланови  који ће имати  реферате на том скупу.У.О. ће се састати 23.03.2012.године у 10 30 часова у Првој београдској гимназији , да сачини листу излагача и план за реализацију овог скупа.

Циљ овог скупа  је да се демонстрира и афирмише потенцијал чланова «ДДШС»  да раде на уређењу и побољшању образовног система у Србији , што ће на својеврстан начин показати  неопходност да се «ДДШС» прихвати као партнер који се одговорно  односи према образовању и просвети у Србији.

 2.ТАЧКА

Извештај са стручног скупа у листу «Press» од 13.фебруара 2012.године у име делегације «ДДШС» која је присуствовала том скупу дала је проф. Ирена Брајевић:

«Састанак је одржан дана 13.02.2012.године са почетком у 12 часова у просторијама дневног листа «Press», у присуству директора, господина Бранка Миљуша;главног уредника,господина Вељка Лалића;министра просвете Др Жарка Обрадовића; начелника републичке инспекције, господина Велимира Тмушића;директорке «Уницефа»,госпође Јудит Рајхенберг; председника  Фондације «Дивац»,госпође Снежане Дивац; председника Синдиката образовања Србије, господина Бранислава Павловића;директорке градског центра за превенцију суицида, госпође Бранке Кордић и представника У.Г.»Друштво директора школа Србије»:проф. Ирене Брајевић, заменика председника У.О.»ДДШС»,председника Скупштине проф. Дејана Недића и проф. Милибора Саковића, члана «ДДШС».

Након представљања и упознавања и уводне поздравне речи директора,господина Бранка Миљуша и главног уредника, господина Вељка Лалића, учесници Коалиције су се појединачно обратили присутнима и изнели конкретне предлоге  за заједничке пројекте и акције при чему су се разматрали приоритети за следећи састанак.Разматрани су конкретни предлози листа «Press» као и носиоци за поједине акције,организовање трибина, састављање циркуларног акта о поступању у случају насиља,позивање познатих спортиста,увођење часа посвећеног борби против насиља,разматрање законских прописа и измена истих и тд.

Учешћем у расправи по појединим темама представници «ДДШС» су изнели предлог за потребом интензивног рада  са родитељима чија деца испољавају  насилничко понашање у школама и угрожавају права осталих ученика  јер према садашњим обавезама родитеља које проистичу из прописа, школа нема могућност да  примора родитеља да интервенише на прави начин у случајевима чињења  насиља над другим учесницима образовно-васпитног процеса.Постигнут је договор  да ће следећој седници Управног одбора «ДДШС» присуствовати и директор Фондације «Дивац» а ради осмишљавања конкретних акција и упознавања са проблемима насиља у школама.

Састанак је завршен у 14 часова и 30 минута.»

 Чланови Управног одбора су прихватили Извештај и констатовали да је добро што је «ДДШС» учесник у овом пројекту, јер може дати практичне и конкретне предлоге у реализацији циља због кога је ова акција  организована.

3.ТАЧКА

           Чланови Управног одбора су добили конкретна задужења у раду на омасовљењу чланства и представљању «ДДШС» у Крагујевцу, Новом Пазару,Сјеници,Тутину и Новом Саду.Чланови «ДДШС» раде и даље на успостављању сарадње са сличним удружењем из Словеније у циљу размене изкустава у раду.

 4.ТАЧКА

            Чланови У.О. су информисани о ангажовању  пословног секретара «ДДШС» од 01.02.2012.године и његовим обавезама у раду. Такође су упознати са стањем чланарине и дат је предлог који је једногласно усвојен да се свим члановима који нису уплатили чланарину пошаље писмено обавештење о висини и начину уплате чланарине, са профактуром за уплату чланарине у наредних 15 дана.Стање на рачуну «ДДШС» на дан 06.02.2012.године је 51.857,00 динара и у току је израда  завршног рачуна за 2011.годину који ће бити урађен у законском року.

             Члан «ДДШС» Милибор Саковић је обавестио У.О. да је , на захтев Математичког факултета из Београда , предложио директора О.Ш.»Браћа Барух» из Београда за члана Комисије за израду тестова за основне школе, које припрема овај факултет.

              Седница је завршена у 15 15 часова.

                                                                            

Записник сачинио
Иван Ружичић, проф  

                                            Председник У.О.»ДДШС»
Иван Ружичић, проф.