Записник са VII редовне седнице УО"ДДШС"-15.мај 2012.

 

    Седница је одржана у уторак, 15.05.2012.године у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Чачку, са почетком у 1300 часова. Седници су присуствовали председник , проф. Иван Ружичић и следећи чланови Управног одбора: проф. Ирена Брајевић, проф. Дејан Недић, проф . Светислав Младеновић и проф. Радмило Прокић, док су оправдано одсутни проф. Томислав Бартолић и проф. Стеван Давидовић. Констатује се да постоји кворум-присутно је 5 од 7 чланова , тако да Управни одбор може пуноважно да ради и одлучује. Седници су присуствовали и члан Надзорног одбора, проф. Мирослав Мандић, као и чланови „ДДШС“: проф. Милибор Саковић, проф. Владан Ницовић и проф. Слободан Николић. Седницом је председавао   председник Управног одбора “ДДШС“, проф. Иван Ружичић, који је предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД

1.Извештај са припремног регионалног састанка Асоцијације директора школа у Сарајеву, 27. и 28.04.2012.год.

2.Разматрање предлога о формирању Удружења грађана „Коалиција против насиља“

3.Стандарди за лиценцирање директора

4.Предлози за даљи рад Управног одбора

5.Текућа питања

    Проф. Дејан Недић је предложио да се под тачком 5. а поводом изнетог става помоћника Министра просвете у листу „Press“ од 14.05.2012.године, упути протест „Друштва директора школа Србије“.

   Предложени дневни ред усвојен је једногласно, са наведеном допуном под тачком 5.

    Председник УО је упознао присутне да записник на овој седници води пословни секретар Удружења.

I ТАЧКА

    Проф. Владан Ницовић је известио УО о припремном регионалном састанку Асоцијације директора југоисточне Европе, одржаном 27. и 28. априла у Сарајеву, на коме је требало да се делегације упознају и одреде теме за састанак у новембру ове године.

     Представљајући српску делегацију, председник Скупштине, проф. Дејан Недић, говорио је о оснивању Удружења и колегу Ницовића представио као једног од оснивача 2009.године- он се осврнуо на Статут и циљ Удружења. Примећено је да су присутни били заинтересовани за неке од идеја „ДДШС“. Другог дана рада формирана је Комисија са по једним представником сваке земље, која је урадила концепт конференције. Дефинисане су теме за реализацију на Регионалној конференцији у новембру. О предложеним темама и радионицама чланови се могу детаљно упознати из писменог извештаја делегације „ДДШС“, који је дат на сајту Друштва.

     Закључак је да свако удружење може повести 20 до 40 директора. Ми то можемо урадити наспрам средстава које буду определили ЕSHA, OSCE и домаћин. Наш је предлог да се иде са тридесетак учесника а да се благовремено све дефинише.

     Проф. Ирена Брајевић је изнела став да је код формирања делегације требало водити рачуна о родној равноправности и учешћу жена и да би волела да је била тамо; да је УО требао одлучити о саставу делегације и да не воли одлуке које нису колективне. Мишљења је да је потребно да „неко еминентан“ представља државу ( неко са факултета, из Министарства....) и да је Друштво лоше представљено, са чим се нису сложили учесници конференције, проф. Дејан Недић и проф. Владан Ницовић уз напомену да се може прибавити и мишљење проф. Радака.Професор Ирена Брајевић је нагласила да у Европу треба изаћи у најјачем саставу, да има право на свој став и да ће га заступати у Управном одбору.

    Проф. Милибор Саковић је питао да ли је услов био да предавач буде неко од директора, а како је одговор био негативан, рекао је да Друштво одлучује о томе. Највећи страх који има био би да изађе чланак да су директори узели новац да „неко еминентан“ држи предавање. Зато се не би упоређивао са Хрватском, Словенијом...Није срамота што немамо пара.

    Проф. Владан Ницовић је рекао да су теме предложили Словенци, онда Хрвати па колега из Бања Луке, да нико није поставио питање пара па се дошло до закључка да котизације и нема.

    Проф. Светислав Младеновић је рекао да је стекао утисак да не верујемо у себе , у људе који су нас тамо представљали, са којима смо кренули да водимо битку и плодови рада се осећају. Ако не верујемо човеку на челу Удружења, значи да не треба да нас представља него да тражимо неког другог. Мисли да треба прекинути са том причом, да је бачена „зла кост“, да Иван Ружичић треба пре свих да представља нас на том регионалном састанку.

    Професор Иван Ружичић је истакао да жели да пита проф. Ирену Брајевић да не остане неразјашњено, који је њен извор информација. Питао је да ли идемо тамо да нам неко држи предавање (еминентни професори) или да размењујемо искуства? Истакао је да је био на службеном путу у Италији, да је састав делегације предложио он и то једног представника основних и једног представника средњих школа-речено је два а он је одлучио да иде и трећи-председник Скупштине. Није схватио да се иде међу академике и њега не интересује хонорар већ како да се унапреди систем. Рекао је да ће сви извући поуке из овога. Затим је констатовао да имамо предложене теме и питао колико ће то да нас кошта...

        Проф. Милибор Саковић је приметио да је хаотично што су на конференцији предлагане теме и предавачи.

    Проф. Ружичић је питао је ли у реду ова тема: Економичнији и ефикаснији образовни систем и финансирање образовног система- статус директора и рекао да кроз доприношење ефикаснијем и економичнијем образовном систему у Србији афирмишемо Друштво, доприносимо образовном систему.Треба истаћи шта су циљеви Друштва.

    Проф. Дејан Недић је рекао да се ту вуче паралела како функционише свих шест Асоцијација.

    Уз констатацију да треба сачекати кораке из Сарајева , председник УО је предложио да се Извештај усвоји. Са 4 гласа ЗА и 1 ПРОТИВ( проф. Ирена Брајевић), УО је донео

ОДЛУКУ

    Усваја се Извештај делегације „ДДШС“   коју су сачињавали проф. Дејан Недић, проф, Владан Ницовић и проф. Витомир Радак, са припремног регионалног састанка Асоцијације директора школа из југоисточне Европе, одржаног 27. и 28.04.2012.год. у Сарајеву.

II ТАЧКА

   Поводом предлога о формирању удружења грађана „Коалиција против насиља“, проф. Ирена Брајевић је рекла да се мисли о формирању паралелног удружења, проф. С.Младеновић да Фондација „Дивац“ тражи представнике од свих који су били на састанку, а проф. Р.Прокић да би ми „добили родитеља у том смислу“. Проф. Милибор Саковић је био мишљења да г-ђа Дивац треба да направи удружење, а „ДДШС“ може потписати са њима споразум о сарадњи и послати представника. Нема потребе за учлањењем.

    УО УГ“ДДШС“ разматрао је предлог УГ „Коалиција против насиља“ и донео

ОДЛУКУ

    УГ“Друштво директора школа Србије“ не може улазити у друга удружења. Идеја о формирању УГ „Коалиција против насиља“ је добра и УГ“ДДШС“спремно је да сарађује као равноправно удружење а могуће је да ће одредити и свог представника за ту сарадњу, ако се то од нас затражи.

III ТАЧКА

    Проф. Владан Ницовић је известио да је у петак, 11.05.2012.године добио позив од Завода за унапређење образовања и васпитања за формирање комисије , чији је задатак да се израде стандарди за рад директора школа. Министарство просвете је пре неколико дана упутило Заводу захтев за израду тих стандарда, а основ за тај рад је енглеска верзија стандарда и обука коју је прошло 20 директора и 10 саветника из Србије. Ове стандарде као „ДДШС“ већ смо имали прилике да коментаришемо; неке од наших примедби су већ усвојене јер се више не налазе у почетном документу. Формирана је Комисија , за председника изабран професор са Економског факултета Небојша Јанићијевић и предложено је да за 7 дана изнесемо предлоге и примедбе на предложени документ.

      Председник УО је предложио, а УО прихватио и донео

Закључак

да се уз пропратно писмо свим члановима „ДДШС“ пошаљу поменути стандарди, а они да своје примедбе доставе на Е-маил Друштва до суботе, 19.05.2012.године.

IV ТАЧКА

     Председник УО је известио да су почетком марта упућене на 80 адреса профактуре за уплату чланарине, а после семинара који су одржали представници Заједнице економских школа на 194 адресе упућени су позиви за учлањење са приступницом. Враћање одговора је у току . До сада је преко 230 директора уредно потписало приступнице. На рачуну „ДДШС“ налази се 196.809 динара. Поменуо је донације Завода за уџбенике и наставна средства у износу од 100.000 динара и „Robocop doo“ у износу од 20.000 динара.Члановима УО председник је поделио текст захтева за донацију, да их проследе својим сарадницима. На пут у Нови Пазар, у циљу омасовљења чланства ће се сачекати. Извештај са стручног скупа од 23.03.2012.године налази се на Сајту „ДДШС“ и „Озон радија“ као база и треба га презентовати и причати о њему, свако у својој средини.

    На реду је припрема састанка у Сарајеву.

V ТАЧКА

  • Професор Дејан Недић је изнео неслагање и протест поводом обраћања помоћника Министра за средње образовање, Желимира Попова, у листу „Press“ – текст од 14.05.2012.године: „Поједини директори изврдавају прославу мале матуре у школи“, истичући да се ради о ружном и непримереном тексту.

    Професори Иван Ружичић и Светислав Младеновић су предложили да „ДДШС“ изда саопштење поводом изјаве помоћника Министра у листу „Press“, у коме ће се рећи да је непримерено давати паушалне оцене; да на овај начин помоћник Министра не поштује ни Министарство у коме ради а ако зна да такви случајеви постоје, треба да их објави.

     Проф. Милибор Саковић је додао да „ДДШС“ подржава Одлуку Министарства просвете да се мала матура не слави у кафанама, као и друге одлуке које унапређују образовни систем.

     Професор Мирослав Мандић је изнео да је достављен један „ригидан“ допис и питао-шта је са школама које немају простор а желе да прославе матуру, како је легализовати у студентским центрима нпр?

  • Професор Владан Ницовић је обавестио УО да је имао разговор са председником Уставног суда на тему решавања статуса директора школа и предложио да се уприличи састанак дела УО са председником Уставног суда и изнађе начин за решавање тог питања.
  • Професор Дејан Недић је коментарисао да је члан УО, Стеван Давидовић, од 7 одржаних седница УО био присутан на две и истакао да је потребно да председник УО обави разговор са њим везан за његов даљи ангажман у УО“ДДШС“.

Председник је закључио седницу у 1540 часова.

Записничар            

___________

Јасминка Ницовић

Председник УО“ДДШС“

__________________

Иван Ружичић, проф.

У Чачку, 17. маја 2012. године