Proces pribavljanja smeštajnog paketa za Konferenciju na Tari 2020.g

CENOVNIK SMEŠTAJNOG PAKETA je skup usluga sa jedinstvenom cenom, izraženo po osobi. Cene se razlikuju u zavisnosti od izabrane vrste smeštaja. Izbor smeštaja vezuje se za potvrdu rezervacije smeštaja od strane agencije i uplatom učesnika u zadatim rokovima.

Naučni organizator stručnog skupa je DDŠS, a tehnički organizator- AGENCIJA je Rubicon travel iz Beograda.

Učesnik se upoznaje sa uslovima rezervacije, plaćanja i učešća na skupu preko sajta DDŠS , popunjava UPIT i prosleđuje ga agenciji preko emiala This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kao PREDREZERVACIJU smeštaja.

Sadržaj emaila predstavlja važeći i obavezujući pravni dokument ovog posla.

Agencija po dobijanju ispravno popunjenog upita proverava raspoloživost smeštaja. U slučaju da postoji traženi smeštaj, agencija ga blokira na ime, u narednih 10 radnih dana. Sledećeg radnog dana po prijemu upita, agencija šalje školi profakturu za plaćanje. Uplatom po profakturi i u navedenom roku učesniku je smeštaj zagarantovan.

U slučaju da nema traženog smeštaja, agencija odmah šalje ušesniku preostali i raspoloživi smeštaj. Učesnik odgovorom prihvata ili ne novu ponudu smeštaja, a nakon prihvata, agencija šalje profakturu.

U slučaju da do korišćenja plaćenih usluga nastanu izmene, obe strane su dužne da odmah obaveste drugu stranu, kako ne bi nastala šteta.

Skup zakonskih regulativa , koji zvanično uređuje ovaj posao, kao i uslove otkaza zove se

Opšti uslovi putovanja (OUP) odobren od APR-a, a koji se nalazi na stranici sajta agencije: http://www.rubicontravel.rs/sites/default/files/cenovnici/OUP%202019%20font%2012%20RUBICON%20TRAVEL.pdf

Važni krajnji rokovi i datumi:

 

- 28.12.2019. objavljivanje dokumenata na sajtu DDŠS

- 08.01.2020- 18.01.2020   Slanje upita za smeštajni paket

- 10 radnih dana je rok za plaćanje po dobijanju profakture

- Do 18.02.2020. posledni rok za plaćanje

Kontakt agencije:

 

Rubicon travel, Vojvode Stepe 146, 11010 Beograd

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel br 011 3981 411