UPITNIK ZA IX STRUČNI SKUP DDŠS

Tara-Hotel Omorika -18.03.-20.03.

VAŠI PODACI

NAZIV I MESTO USTANOVE:

 

ADRESA I POŠTANSKI BROJ:

 

KONTAKT TELEFON I E-MAIL:

 

PIB:

 

CRF BROJ ( broj trezora):

 

IME UČESNIKA SKUPA VAŠE USTANOVE:

1.

2.

3.

KOTIZACIJA

(Obeležite sa X )

Redovna cena

7000,00 rsd

Cena sa popustom uz plaćenu članarinu 2019.god

4000,oo rsd

IZBOR SMEŠTAJA (Molimo Vas da u žutom polju znakom X označite željeni izbor)

1.OMORIKA

KLASIK

 

SUPERIOR

 

APARTMAN

 

SUPERIOR

APARTMAN

 

 

 

2. JAVOR

STANDARD

 

 

                     

IZABERITE SOBU: (Molimo Vas da u žutom polju znakom X označite željeni izbor)

1/1

 

1/2

 

1/3

 

U slučaju smeštanja u 1/2 ili 1/3 sobu navedite ime drugih osoba :

Ime i prezime:

Naziv ustanove i kontakt:

 

 

Ime i prezime:

 

Naziv ustanove i kontakt:

 

 

* U slučaju da učesnik koji se smešta u 1/2 ili 1/3 sobu ne popuni ime druge osobe, dodeljuje se druga osoba po redosledu prijave za isti način smeštanja

Poseban prevoz autobusom iz Beograda ( u ponudi je navedena cena i uslovi)

DA

 

NE

 

Broj

osoba

 

Posebni zahtevi za hranom

 

 

  • Rok za slanje popunjenog upita je od 08.01. do 18.01. rok za plaćanje avansa 19.01. do 18.02.
  • kontakt osoba: Milica Damjanović, kontakt 0604141590, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • U skladu sa priloženim cenovnikom stručnog skupa, popunite formular u potpunosti i pošaljete ga na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ( nepotpun formular neće se uzeti u obzir)
  • Rok za uplatu profakture i važenje rezervacije za smeštaj iznosi 7 dana po prijemu, odnosno do naznačenog krajnjeg roka plaćanje iz CENOVNIKA.
  • Redosled popunjavanja soba vezuje se za dan uplate smeštaja
  • Prilog: Cenovnik stručnog skupa