Финансијски план „ДДШС“ за 2020. годину

1. ПРИХОД

2. РАСХОД

1.1.  Пренос из 2019...............100.000,00  

       2.1. Бруто зараде

      - технички секретар................ 280.000,00

1.2. Приход од чланарине.........550.000,00

      2.2. Књиговодствене услуге .........  32.000,00

1.  1.3. Приход од донација .........250.000,00                                      

       2.3. Чланарина ESHA ...................70.000,00

 

 2.4. Платни промет, интернет, птт

         и остале услуге......................40.000,00

 

 2.5. Службена путовања

        ( превоз и смештај) ...............150.000,00

                                                                                  

 2.6. Репрезентација .................200.000,00

                                                                   68.000,00

 

 2.7.Канцеларијски и

   потрошни материјал  ...............    60.000,00

Укупно приходи:        

 900.000,00

                                         Укупно расходи:                                                                                                                                             900.000,00                                   

У Београду, 23.децембар 2019.


                                                            Управни одбор „ДДШС"